Все Об Истории Вышивки.ПЕРЕНЕСЕННЯ РИСУНКА НА ТКАНИНУ

Відомо кілька способів перенесення рисунка на тка¬нину. Перший, найпростіший і найпоширеніший — за допомогою копіювального паперу. Бажано мати набір ко¬льорового копіювального паперу. Оскільки копіювальний папір бруднить тканину, то для білої тканини краще ви¬користати папір жовтого чи зеленого кольору, тобто та¬кий, який не залишає яскравого масного сліду. Копіювальний папір кладуть блискучою поверхнею на тканину, зверху накладають рисунок і прикріплюють до тканини булавками, щоб у процесі роботи рисунок не зсунувся. Контури рисунка акуратно обводять гостро за¬струганим олівцем, пам'ятаючи, що в процесі вишивання виправити викривлення ліній контура набагато важче.

Другий спосіб — наметування. Він дає можливість пе¬реносити рисунок на тканини, на які його не можна пе¬ренести через копіювальний папір (шовк, шерсть, окса¬мит тощо). Рисунок переносять на тонкий цигарковий папір, прикріплюють до тканини в потрібному місці і приметують яскравою ниткою по контуру. Потім папір акуратно відривають. Цей спосіб дає пунктирну лінію контуру.

Третій спосіб — «припорох». Він більш трудомісткий, але дає змогу переносити рисунок на будь-яку тканину. Цей спосіб позбавлений вад двох перших: тканина не брудниться, контур рисунка не викривляється. Рисунок переносять на кальку.

Потім беруть товсту тканину, на неї кладуть білий папір, а зверху — кальку з рисунком. Акуратно, по контуру рисунка тонкою голкою проколю¬ють дірочки на однаковій відстані одна від одної. Аркуш паперу з наколотим рисунком накладають на тканину і прикріплюють. Ватяний тампон, щільно обгорнутий тка¬ниною, змочують у розчині зубного порошку в гасі (можна взяти синьку або сажу) І протирають весь рисунок че-У рез проколи. Розчин проходить крізь дірочки, залишаю¬чи відбитки по контуру рисунка.Утворення кута при перенесенні рисун¬ка, що має вигляд орнаментальної смуги.


Народне вишивання знає безліч орнаментів, які доречні будуть для прикрашання сучасного житла. Вони широко застосовуються завдяки тому, що, в основному, подають¬ся у вигляді смуг. Однак за допомогою звичайного пря¬мокутного дзеркала без рамочки з будь-якої смуги можна утворити кут. Для нього орнаментальну смугу кладуть на рівну по¬верхню. В обраному місці смуги (рисунка) ставлять дзер¬кало на ребро перпендикулярно до аркуша паперу і обер¬тають доти, поки нижня його кромка не утворить із зовнішнім краєм рисунка кут у 45°. У цьому положенні рисунок і його дзеркальний відбиток утворять прямий кут, який і змальовують на іншому аркуші паперу.
Сайт создан в системе uCoz