Все Об Истории Вышивки.Здавна існує на Волинському Поліссі звичай прикра¬шати сорочки візерунковим ткацтвом, під впливом якого утворилася техніка шитва «занизування». Характерною особливістю цієї техніки є те, що вишивальна нитка про¬тягується через усю довжину орнаменту, аналогічно шву «уперед голку». Вишивається, залежно від узору, горизон¬тальними паралельними стібками справа наліво до кінця ряду, а потім у зворотному напрямку. Основним, доміну¬ючим завжди виступає червоний або вишневий колір, си¬лу звучання якого підкреслюють синім або чорним. Ор¬наментальні мотиви геометричні і вкривають усе поле ру¬кава. На полику й підопліччі орнамент лягає в горизон¬тальному напрямку, а нижче полика організовується у вертикальні смуги. Часто в оздоблених ткацтвом сорочках чохли й комір вишиваються дрібним хрестиком червоно-чорними квітковими мотивами. На відміну від орна¬ментів сорочок Середнього Подніпров'я, які мали ефект глибини простору, ажурності, на Поліссі орнамент на ру¬кавах сорочок лягає площинно, вкриваючи все тло, ви¬шивка виступає активно завдяки червоному кольору й технікам поверхневого шва — «занизування», «заволікан¬ня*, «настилування».Для Житомирщини характерною є вишивка червоно¬го з синім або чорним кольорами, шо суцільно вкриває рукав сорочки. Поряд з «занизуванням» набуває поши¬рення дрібний хрестик.

В поліській вишивці використовуються нескладні ор¬наменти, які утворюються з ритмічного повтору окремих або вписаних один в другий ромбів, восьмикутних зірок, ламаних ліній. Особливе місце посідає мотив «осьмирож-ка». Розетка — основний і найпоширеніший мотив виши¬вок Полісся. Вона має чотири, шість і вісім загострених або заокруглених кінців, які поперемінно вишиваються червоним або чорним. Розетки чергуються із зображен¬ням ромбів, кругів, зигзагів, хрестів у різних варіантах. Мотив хреста часто буває вписаний у ромби, прямокут¬ники й має різне кольорове забарвлення — червоне або чорне чи синє. Часто у вишивці трапляється мотив птаха, іноді з деревом життя в центрі, із гілочками з ягід і лис¬тя. Інколи мотив птаха конкретизується до більш чіткого відтворення лебедя, орла, пави, качки. На Чернігівському Поліссі зафіксовано мотив пугача, зрідка грифонів, орлів, коней. З архаїчних мотивів побутують сильно стилізовані антропоморфні мотиви у вигляді ромба, які мають місце¬ву назву «на козака».
Сайт создан в системе uCoz