Все Об Истории Вышивки.В ансамблі жіночого народного одягу основна увага приділялася багатоорнаментованій сорочці. Подільські сорочки вирізняються не тільки різноманітністю крою, а й витонченістю й багатством декоративного оздоблення. Крій сорочки зумовлює місця розташування вишивки, її композицію. Декоративний акцент у жіночій сорочці зо¬середжено на рукаві, тій його частині, що зветься поли¬ком. Рукав поділяється на три частини: верхню («поверх-ниця»), середню («найширший полик») та нижню («під¬опліччя»). Вишивка на поликах І верхній частині рукава іастосовувалася дуже давно, це відгомін праслов'янської символіки, підкреслення сили і вправності руки. Обов'яз¬кова наявність вишитих поликів на рукавах зафіксована на Поділлі в документах XVIII століття. Для сорочок Лі-тинського району Вінницької області характерне «підопліч¬чя», яке Іноді вдвоє довше за орнаментальну смугу поли¬ка й часто декорується не суцільною смугою вишивки, а окремими мотивами орнаменту — «одскочками», у свят¬кових сорочках прикрашався весь рукав («порукав'я»). У подільських сорочках, окрім рукава, оздоблюються вузькими симетричними смугами орнаменту площини навколо розрізу пазушки-впогрудки» І «побічниці», або «приборки», які йдуть паралельно «погрудкам». Орнамент апогрудок» часто переноситься й на спину сорочки. Цей принцип розміщення вишивки на спині і грудях харак¬терний як для східних, так і для західних районів Поділля. У вишивці Східного Поділля переважають гео¬метричні мотиви складних сполучень. Мініатюрна роз¬робка їх справляє враження дорогоцінної мозаїки.

На Вінниччині своєю бездоганністю й витонченістю вирізняються вишивки сіл Клембівка, Стіна, Яланець та Городківка. Тут здавна вишивка стала промислом не ли¬ше для жінок, а й для чоловіків. Звідси вироби потрапля¬ли на ярмарки Києва, Санкт-Петербурга, Парижа, виру¬шали в далеку подорож по світу. У 1892 році в газеті «Буковина» Михайло Коцюбинсь¬кий у статті «Вироби селянок Поділля на виставці в Чи¬каго» з жалем писав про тяжкі умови праці талановитих вишивальниць села Клембівка. Розуміючи величезне зна¬чення мистецтва вишивки, він закликав: «Давно вже по¬ра звернути увагу на народний промисел і всілякими за¬ходами підняти його».
Сайт создан в системе uCoz